Käsittelyvaiheet

Asian käsittelyn eri vaiheet työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnassa:

  • asian saapuminen työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnalle ja asian kirjaaminen vireille tulleeksi

  • asian valmistelu, mahdollisten puuttuvien asiakirjojen ja lisäselvitysten hankkiminen, käsittelymuistion laatiminen

  • esittelijä laatii päätösesityksen sekä tekee päätösluonnoksen

  • kaikkien asiaan liittyvien asiakirjojen kierto työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan jaoston jäsenillä

  • asian käsitteleminen ja päätöksen tekeminen jaoston kokouksessa

  • asian ratkaisuun liittyvien jälkitöiden tekeminen sekä päätöksen postitus
Web design Mediatoimisto Crazy Mama Etusivu Kalenteri Yhteystiedot Suomi På svenska Toteutus: Mediatoimisto Crazy Mama