Tietoa muutoksenhakijalle

Valitus saatetaan työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnassa käsiteltäväksi kirjallisella valituskirjelmällä. Päätökseen, johon haetaan muutosta, on liitetty muutoksenhakuohje, jonka mukaisesti valituksen tekemisessä ja toimittamisessa tulee toimia. Valituskirjelmässä tulee yksilöidä päätös, johon haetaan muutosta. Lisäksi valituskirjelmässä on ilmoitettava miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta, mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi sekä vaatimusten perusteet.

Lainvoimaisen päätöksen poistamista koskeva asia saatetaan työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan käsiteltäväksi kirjallisella, työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnalle osoitetulla hakemuksella. Hakemuksesta tulee käydä ilmi hakemuksen perusteet. Lisäksi hakemukseen tulee liittää päätös, jonka poistamista haetaan.

Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunta ei peri asian käsittelystä maksua.

Web design Mediatoimisto Crazy Mama Etusivu Kalenteri Yhteystiedot Suomi På svenska Toteutus: Mediatoimisto Crazy Mama