Överklagande hos försäkringsdomstolen

Om Ni är missnöjd med det beslut som besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden har fattat, kan Ni söka ändring i det skriftligt hos försäkringsdomstolen. Ni skall följa den besvärsanvisning som bifogats till besvärsnämnden för utkomstskyddsärendens beslut.

Web design Mediatoimisto Crazy Mama Etusivu Kalenteri Yhteystiedot Suomi På svenska Toteutus: Mediatoimisto Crazy Mama