Verksamhet

Besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden är en besvärsinstans inom socialförsäkringen som kan jämställas med en specialdomstol.

Besvärsnämnden för utkomstskyddsärendens verksamhet regleras i kapitel 12 a i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1089/2006) och statsrådets förordning om besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden (1178/2006).

Web design Mediatoimisto Crazy Mama Etusivu Kalenteri Yhteystiedot Suomi På svenska Toteutus: Mediatoimisto Crazy Mama