Muntlig förhandling

Vid besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden är behandlingen av besvärsärenden huvudsakligen skriftlig. Muntlig förhandling kan användas som kompletterande utredning. Om ändringssökanden begär muntlig förhandling, tillämpas 38 § i förvaltningsprocesslagen.

Web design Mediatoimisto Crazy Mama Etusivu Kalenteri Yhteystiedot Suomi På svenska Toteutus: Mediatoimisto Crazy Mama