Elektronisk kommunikation

I besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden tillämpas lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet.

Besvärsskriften skall i enlighet med den besvärsanvisning som är bifogad till det överklagade beslutet framföras till den instans, i vars beslut ändring söks.

Web design Mediatoimisto Crazy Mama Etusivu Kalenteri Yhteystiedot Suomi På svenska Toteutus: Mediatoimisto Crazy Mama