Tilläggsutredningar

Tilläggsutredningar kan framföras till besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden samtidigt som ärendet inkommer till behandling. Tilläggsutredningar kan framföras fram till den tidpunkt då ärendet är avgjort. Det är önskvärt, att tilläggsutredningar framförs i så tidigt skede som möjligt efter att ärendet anhängiggjorts eller att nämnden åtminstone informeras om att tilläggsutredningar kommer att inlämnas senare.

Besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden kan skaffa tilläggsutredningar även på egen begäran.

Om den tilläggsutredning som besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden har fått och som kan påverka ärendets utgång, skall sakägarna höras skriftligt.

Web design Mediatoimisto Crazy Mama Etusivu Kalenteri Yhteystiedot Suomi På svenska Toteutus: Mediatoimisto Crazy Mama