Rättegångskostnader

I fråga om ersättning för rättegångskostnader tillämpas 74 § och 75 § i förvaltningsprocesslagen och 12 kapitel 9 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa.

Web design Mediatoimisto Crazy Mama Etusivu Kalenteri Yhteystiedot Suomi På svenska Toteutus: Mediatoimisto Crazy Mama