Sammansättning

Besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden har en ordförande samt två vice ordföranden, lagfarna medlemmar, läkarmedlemmar samt medlemmar som är insatta i förhållandena inom arbetslivet och på arbetsmarknaden.

Statsrådet förordnar ordföranden, vice ordförandena samt de övriga medlemmarna och deras suppleanter för fem år i sänder.

Besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden är uppdelad i tre sektioner (I-III). Varje sektion har en ordförande, två medlemmar som är insatta i förhållandena inom arbetslivet och på arbetsmarknaden samt tre lagfarna medlemmar. Vid behandling av ett ärende, vars avgörande väsentligt beror på en medicinsk fråga, ersätts den andra lagfarna medlemmen av en läkarmedlem. Vid sektionens möten avgörs besvärsärendena på juristutbildade föredragandes föredragning.

Den nuvarande sammansättningen i besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden grundar sig på statsrådets beslut givet 22.12.2005 för mandattid 1.1.2006 – 31.12.2010.
Web design Mediatoimisto Crazy Mama Etusivu Kalenteri Yhteystiedot Suomi På svenska Toteutus: Mediatoimisto Crazy Mama