Suullinen käsittely

Muutoksenhakuasioiden käsittely työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnassa on lähtökohtaisesti kirjallista menettelyä. Suullinen käsittely on sitä täydentävä selvityskeino. Suullisen käsittelyn toimittamisesta asianosaisen pyynnöstä sovelletaan, mitä hallintolainkäyttölain 38 §:ssä säädetään.

Web design Mediatoimisto Crazy Mama Etusivu Kalenteri Yhteystiedot Suomi På svenska Toteutus: Mediatoimisto Crazy Mama