Sähköinen asiointi

Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnassa sovelletaan lakia sähköisestä asioinnista.

Valituskirjelmä tulisi valituksenalaiseen päätökseen liitetyn muutoksenhakuohjeen mukaisesti toimittaa sille päätöksenantajalle, jonka päätökseen muutosta haetaan.

Web design Mediatoimisto Crazy Mama Etusivu Kalenteri Yhteystiedot Suomi På svenska Toteutus: Mediatoimisto Crazy Mama