Lisäselvitys

Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnalle voi toimittaa uutta selvitystä samalla kun asia saatetaan työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan käsiteltäväksi. Lisäselvitystä voidaan toimittaa aina siihen asti kunnes asia on ratkaistu. On toivottavaa, että lisäselvitys toimitetaan mahdollisimman pian asian vireille tulon jälkeen tai lisäselvityksen toimittamisesta ainakin ilmoitettaisiin.

Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunta voi hankkia lisäselvitystä myös omasta aloitteestaan.

Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan saamasta lisäselvityksestä, joka voi vaikuttaa asian ratkaisuun, kuullaan kirjallisesti asianosaisia.

Web design Mediatoimisto Crazy Mama Etusivu Kalenteri Yhteystiedot Suomi På svenska Toteutus: Mediatoimisto Crazy Mama