Oikeudenkäyntikulut

Oikeudenkäyntikulujen korvaamisen osalta sovelletaan, mitä hallintolainkäyttölain 74 ja 75 §:ssä sekä työttömyysturvalain 12 luvun 9 §:ssä säädetään.

Web design Mediatoimisto Crazy Mama Etusivu Kalenteri Yhteystiedot Suomi På svenska Toteutus: Mediatoimisto Crazy Mama