Kokoonpano

Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnassa on puheenjohtaja sekä kaksi varapuheenjohtajaa, lakimiesjäseniä, lääkärijäseniä sekä työelämän ja työmarkkinoiden olosuhteita tuntevia jäseniä.

Valtioneuvosto määrää puheenjohtajan, varapuheenjohtajat, muut jäsenet ja heidän varajäsenensä viideksi vuodeksi kerrallaan.

Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunta toimii kolmessa jaostossa (I-III). Kuhunkin jaostoon kuuluu puheenjohtaja, kaksi työelämän ja työmarkkinoiden olosuhteita tuntevaa jäsentä sekä kolme lakimiesjäsentä. Käsiteltäessä asiaa, jonka ratkaiseminen olennaisesti riippuu lääketieteellisestä kysymyksestä, on yhden lakimiesjäsenen tilalla lääkärijäsen. Asiat ratkaistaan työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan jaostossa lakimieskoulutuksen saaneen esittelijän esittelystä.

Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan nykyinen kokoonpano perustuu valtioneuvoston 18.12.2015 antamaan asettamispäätökseen toimikaudeksi 1.1.2016 – 31.12.2020

Tämänhetkiset jaostojen kokoonpanot: Jaostot2016.pdf
Web design Mediatoimisto Crazy Mama Etusivu Kalenteri Yhteystiedot Suomi På svenska Toteutus: Mediatoimisto Crazy Mama