Henkilöstö

Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan toimistossa työskentelee 38 työntekijää. Toimistopäällikön lisäksi henkilökuntaan kuuluu 20 esittelijää, 10 notaaria ja 7 toimistohenkilökuntaan kuuluvaa henkilöä. Henkilökunta vastaa käsiteltävänä olevien asioiden valmistelusta, esittelystä, päätösten laatimisesta, postittamisesta ja muusta asioiden käsittelyyn liittyvistä toimenpiteistä.
Web design Mediatoimisto Crazy Mama Etusivu Kalenteri Yhteystiedot Suomi På svenska Toteutus: Mediatoimisto Crazy Mama