Avoimet virat

Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunta

Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnassa on haettavana

ESITTELIJÄN virka

1.1.2018 alkaen

Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunta (SAMU) aloittaa toimintansa 1.1.2018 alkaen. Lautakunta muodostetaan yhdistämällä sosiaaliturvan- ja työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnat. SAMU toimii ensimmäisenä muutoksenhakuasteena Kelan toimeenpanemaa sosiaaliturvaa sekä työttömyysturvaa koskevissa asioissa.

Avoinna oleva esittelijän virka sijoittuu lautakunnan työttömyysturvaosastolle.

Työttömyysturvaosaston esittelijän tehtävänä on:

  1. valmistella hänelle jaetut asiat ratkaisukuntoon, hankkia tarvittavat asiakirjat ja lisäselvitykset sekä suorittaa muutkin välitoimet;
  2. esitellä asiat lautakunnan jaostoille tai täysistunnolle ja huolehtia esittelystä aiheutuvien asiakirjojen laatimisesta;
  3. allekirjoittaa lautakunnan päätökset;
  4. tehdä ehdotuksia oikeustapausrekisterimerkinnöistä; sekä
  5. suorittaa muut hänelle määrätyt tehtävät.

Esittelijällä tulee olla tuomarin virkaan oikeuttava tutkinto. Eduksi katsotaan työkokemus muutoksenhakulautakunnassa sekä työttömyysturvajärjestelmän tuntemus.

Hakijalta odotamme omatoimisuutta, aktiivisuutta, yhteistyökykyisyyttä ja hyvää asennetta työntekoon.

Viran palkkaus määräytyy lautakunnan palkkausjärjestelmän vaativuusluokan 6 mukaan: tehtäväkohtainen palkanosa on 2 943,21 euroa kuukaudessa ja henkilökohtaiseen työsuoritukseen perustuva palkanosa enintään 50 prosenttia tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnalle osoitetut hakemukset on toimitettava viimeistään 1.12.2017 sähköpostitse osoitteeseen olli.hakkinen@ttlk.stm.fi tai lautakunnan kirjaamoon (PL 124, 00531 Helsinki, käyntiosoite Siltasaarenkatu 12 A, 4. krs).

Lisätietoja antaa toimistopäällikkö Olli Häkkinen olli.hakkinen@ttlk.stm.fi

Helsingissä 22.11.2017

Web design Mediatoimisto Crazy Mama Etusivu Kalenteri Yhteystiedot Suomi På svenska Toteutus: Mediatoimisto Crazy Mama